Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Handledning av studenter i verksamhetsförlagd utbildning I 7,5 hp

Kursen behandlar fem teman som är valda utifrån centrala komponenter i studenthandledning. Teman är kunskapssyn och värdegrund, lagar och förordningar, pedagogiska teorier och modeller, utvärdering och bedömning och etik. Diskussion och reflektion över dina egna och andra kursdeltagares erfarenheter av handledning är ett centralt inslag i kursen.

Kursinnehåll

  • Kunskapssyn och värdegrund
  • Lagar och förordningar
  • Pedagogiska teorier och modeller
  • Utvärdering och bedömning
  • Etik

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt högskoleexamen inom något av följande huvudområde; vård, socialt arbete, arbetsterapi, biomedicinsk laboratorievetenskap, ortopedteknik, radiografi, socialt arbete alt. oral hälsovetenskap eller motsvarande om minst 120 hp samt två års yrkeserfarenhet.

Urvalsregler

Fortsättningskurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: HVEN10
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Antal träffar
2
Termin
Våren 2024: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
25%
Ort
Jönköping
Kurstid
Blandade tider
Platser
0
Examinator
Thorbjörn Ahlgren
Kursansvarig
Anneli Edin
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-21224
Senast ändrad 2024-01-18 13:29:24