Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Handledning av studenter i verksamhetsförlagd utbildning I 7,5 hp

Kursen behandlar fem teman som är valda utifrån centrala komponenter i studenthandledning. Teman är kunskapssyn och värdegrund, lagar och förordningar, pedagogiska teorier och modeller, utvärdering och bedömning och etik. Diskussion och reflektion över dina egna och andra kursdeltagares erfarenheter av handledning är ett centralt inslag i kursen.

Kursinnehåll

  • Kunskapssyn och värdegrund
  • Lagar och förordningar
  • Pedagogiska teorier och modeller
  • Utvärdering och bedömning
  • Etik

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt högskoleexamen inom området vård, socialt arbete eller motsvarande om minst 120 hp samt två års yrkeserfarenhet.

Urvalsregler

Fortsättningskurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: HVEN17
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Antal träffar
0
Termin
Våren 2019: vecka 04 - vecka 13
Studietakt
50%
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Blandade tider
Platser
30
Kursansvarig
Anneli Edin
Examinator
Thorbjörn Ahlgren
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-21199
Senast ändrad 2019-01-18 10:42:55