Kurser

Fler sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Vetenskaplig metod, fortsättningskurs 7,5 hp

Kursen behandlar metoder för att du kritiskt ska kunna värdera och granska forskning samt själv genomföra forsknings- och utvecklingsarbete inom omvårdnadsområdet.

Kursinnehåll

  • Vetenskapsteoretiska utgångspunkter för val av metod
  • Forskningsetiska principer
  • Forskningsdesigner
  • Vetenskaplig kommunikation
  • Kvalitativa och kvantitativa metoder

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser om 30 hp i Omvårdnad inklusive avslutad Vetenskaplig grundkurs, 7,5 hp eller motsvarande.

Urvalsregler

Fortsättningskurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: HVFC19
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Campus
Obligatoriska fysiska träffar
2
Termin
Våren 2020: vecka 09 - vecka 13
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Platser
5
Kursansvarig
Saffran Möller
Examinator
Anders Broström
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-21204
Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Campus
Obligatoriska fysiska träffar
0
Termin
Våren 2020: vecka 19 - vecka 23
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Platser
5
Kursansvarig
Saffran Möller
Examinator
Anders Broström
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-21205
Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2020: vecka 09 - vecka 13
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Platser
30
Kursansvarig
Saffran Möller
Examinator
Anders Broström
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H0119
Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2020: vecka 19 - vecka 23
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Platser
30
Kursansvarig
Saffran Möller
Examinator
Anders Broström
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H0120

Kurstillfället är inställt

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2020: vecka 04 - vecka 13
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Platser
30
Kursansvarig
Anna Karin Andersson
Examinator
Anders Broström
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H0121