Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Vetenskaplig fortsättningskurs inom Biomedicinsk laboratorievetenskap 7,5 hp

Kursinnehåll

- forskningsprocessen
- studiedesign
- forskningsetiska principer och lagstiftning
- informationssökning
- kvantitativa metoder, kvalitativa metoder och litteraturstudier
- begreppen validitet och reliabilitet samt trovärdighet och tillförlitlighet
- utformning av en projektplan

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt 60 hp i biomedicinsk laboratorievetenskap och avslutad vetenskaplig grundkurs om 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HVLN12
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Kommande kurstillfällen

Kurstillfället är inställt

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2024: vecka 45 - vecka 03 2025
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Ida Åström Malm
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Anmälningskod
HJ-H4192
Senast ändrad 2024-04-18 09:15:46