Kurser

Fler sökalternativ Färre sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Vetenskaplig fortsättningskurs inom Biomedicinsk laboratorievetenskap 7,5 hp

Kursen behandlar fördjupade kunskaper om vetenskaplig metodik, projektplanering och statistisk analys samt ökad färdighet i tolkning och kritisk granskning av forskningsresultat.

Kursinnehåll

- forskningsprocessen
- forskningsstrategier vid kvantitativ respektive kvalitativ ansats
- forskningsetiska principer och lagstiftning
- informationssökning
- kvantitativa och kvalitativa metoder
- begreppen evidensbaserad kunskap, validitet/trovärdighet och reliabilitet
- inferensstatistik
- uppläggning av en undersökningsplan
- granskning av vetenskaplig litteratur

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt 60 hp i biomedicinsk laboratorievetenskap och avslutad Vetenskaplig grundkurs om 7,5 hp

Urvalsregler

Fortsättningskurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: HVLN13
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 45 - vecka 03 2021
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Dan Lund
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H0262