Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Våld i nära relationer bland äldre 4,5 hp

Äldre som utsätts för våld i nära relationer riskerar försämrad hälsa och livskvalitet. Våld i nära relationer inkluderar bland annat fysiskt, psykiskt och socialt våld men kan även handla om försummelse där den äldre personen inte erhåller den vård eller omsorg han eller hon behöver. Den här kursen syftar till att ge fördjupad teoretisk och praktisk kunskap inom kompetensområdet våld i nära relation bland äldre. I kursen behandlas bl.a. olika förklaringsmodeller till våld bland äldre i nära relationer, hur det kan uppmärksammas samt bemötandefrågor.

Kursinnehåll

- definitioner av våld i nära relationer bland äldre
- förklaringar till våld
- den dubbla utsattheten
- upptäckt av våld i nära relationer bland äldre
- bemötande utifrån ett personcentrerat förhållningssätt
- lagar och författningar
- närståendeperspektiv

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Grundkurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HVNG10
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Antal träffar
0
Termin
Våren 2024: vecka 10 - vecka 15
Studietakt
50%
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Blandade tider
Platser
0
Kursansvarig
Lena Östlund
Examinator
Rosita Nyman
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
9000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-21219
Senast ändrad 2024-01-18 13:10:52