Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Våld i nära relationer bland äldre, fördjupningskurs 3 hp

Kursen är en fördjupningskurs där studenten arbetar med avgränsat problemområde avseende äldre personers utsatthet för våld i nära relationer. Studenten genomför en datainsamling utifrån valt problemområde och granskar insamlad data i förhållande till teori, tidigare forskning, lagar och riktlinjer samt tillämpning i verksamheter inom socialtjänst respektive hälso- och sjukvård.

Kursinnehåll

Kursen ger dig som tidigare läst en kurs gällande våld i nära relationer omfattande minst 4,5 hp en möjlighet att fördjupa dig i något problemområde du själv väljer som rör våld i nära relationer bland äldre personer.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutad kurs i Våld i nära relationer omfattande minst 4,5 hp.

Urvalsregler

Fortsättningskurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HVNK14
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Kurstillfällen öppna för ansökan

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Antal träffar
0
Termin
Hösten 2024: vecka 51 - vecka 03 2025
Studietakt
50%
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Blandade tider
Platser
0
Kursansvarig
Lena Östlund
Examinator
Linda Johansson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
6000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-11260
Senast ändrad 2024-04-03 09:05:56