Kurser

Fler sökalternativ Färre sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Vetenskaplig teori och metod för evidensbaserad omvårdnad 7,5 hp

Kursinnehåll

- vetenskapsteoretiska utgångspunkter av betydelse för kunskapsutveckling inom omvårdnad
- forskningsprocessen
- forskningsetiska principer
- forskningsdesign
- vetenskaplig kvalitet
- kvantitativ analys
- kvalitativ analys

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser inom termin 1, 2 och 3 eller motsvarande kunskaper. Termin 1 omfattar Omvårdnad – profession, ämne och vetenskap, 15hp, Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor 7,5hp, Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad, 3hp samt Psykologi för sjuksköterskor 4,5hp. Termin 2 omfattar Mikrobiologi, vårdhygien och immunologi för sjuksköterskor, 7,5hp, Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation, 7,5hp samt Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet, 15hp. Termin 3 omfattar Omvårdnad vid sviktande hälsa, 15hp och Människans sjukdomar och farmakologi, 15hp. Vidare krävs genomgångna kurser inom termin 4 eller motsvarande kunskaper. Termin 4 omfattar Hälsa och välfärd i ett föränderligt samhälle 4,5hp, Palliativ omvårdnad 4,5 hp, Psykiatrisk omvårdnad 7,5hp, Gerontologisk och geriatrisk omvårdnad 9hp samt Hälsa och hälsoproblem hos barn och familjer 4,5hp.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HVON10
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Kommande kurstillfällen

Kurstillfället är inställt

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 51 - vecka 03 2021
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Kursstart är v 39, med fortsättning v 51-03.
Examinator
Anders Broström
Kursansvarig
Anna Karin Andersson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H0199

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2020: vecka 39 - vecka 03 2021
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Anders Broström
Kursansvarig
Anna Karin Andersson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H0313