Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Verksamhetsförlagd utbildning inom specialistsjuksköterskans arbetsområde med inriktning mot pediatrisk omvårdnad 7,5 hp

Kursinnehåll

- barnsjukvårdens organisation och arbetssätt
- omvårdnad vid ohälsa hos barn och ungdomar och komplexa vårdsituationer
- barnsjuksköterskans ansvar för att leda omvårdnaden
- kliniska bedömningar och beslutsfattande i relation till vanligt förekommande problem och frågeställningar vid ohälsa bland barn och ungdomar
- etiska aspekter inom barnsjukvård
- kritiskt reflekterande förhållningsätt i omvårdnaden

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen om 180 hp inkl. ett avslutat examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande och svensk legitimation som sjuksköterska. Dessutom krävs ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: HVOR29
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Distans
Obligatoriska fysiska träffar
0
Termin
Våren 2021: vecka 15 - vecka 23
Studietakt
50%
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Blandade tider
Kursansvarig
Charlotte Karlsson
Examinator
Maria Björk
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
16000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H1151
Senast ändrad 2021-03-15 07:08:04