Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Verksamhetsförlagd utbildning inom specialistsjuksköterskans arbetsområde med inriktning primärvård och hemsjukvård 7,5 hp

Kursinnehåll

- hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande omvårdnadsarbete
- primärvårdens och hemsjukvårdens organisation och arbetssätt
- hälsobesök, hälsosamtal och vaccinationsverksamhet
- kliniska bedömningar och beslutsfattande utifrån distriktssköterskans arbetsområde
- metoder för kritiskt reflekterande förhållningsätt i vårdande

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen om 180 hp inkl. ett avslutat examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande och svensk legitimation som sjuksköterska. Dessutom krävs ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: HVPR20
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Distans
Antal träffar
0
Termin
Våren 2024: vecka 14 - vecka 23
Studietakt
50%
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Blandade tider
Kursansvarig
Julia Lindblom
Examinator
Lise-Lotte Jonasson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
16000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H4194
Senast ändrad 2023-11-30 13:07:41