Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Vetenskaplig fortsättningskurs inom radiografi 7,5 hp

Kursen behandlar fördjupade kunskaper om vetenskaplig metodik, projektplanering och statistiska analyser samt tolkning och kritisk granskning av forskningsresultat.

Kursinnehåll

- forskningsprocessen
- studiedesign
- forskningsetiska principer och lagstiftning
- informationssökning
- kvantitativa metoder, kvalitativa metoder och litteraturstudier
- begreppen validitet och reliabilitet samt trovärdighet och tillförlitlighet
- utformning av en projektplan

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser om 120 hp inom Röntgensjuksköterskeprogrammet 180hp varav avslutade kurser om 90 hp (eller motsvarande kunskaper).

Urvalsregler

Fortsättningskurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: HVRN13
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2024: vecka 35 - vecka 03 2025
Studietakt
25%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Tatiana Sterlingova
Examinator
Anna Bjällmark
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H4193
Senast ändrad 2024-06-13 13:20:37