Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Vetenskapsteori och vetenskaplig metod 15 hp

Kursinnehåll

Modul 1. Forskningsfilosofiska principer och vetenskapsteoretiska synsätt
- vetenskapsteoretiska synsätt

Modul 2. Kvalitativa forskningsmetoder
- forskningsdesign med kvalitativa forskningsmetoder
- trovärdighet
- forskningsetik

Modul 3. Kvantitativa forskningsmetoder
- forskningsdesign med kvantitativa forskningsmetoder
- validitet och reliabilitet
- forskningsetik

Modul 4. Forskningsplan
- forskningsdesign med kvalitativa eller kvantitativa forskningsmetoder
- trovärdighet eller validitet och reliabilitet
- forskningsetik

Förkunskapskrav

Kandidatexamen 180 hp eller motsvarande inom huvudområdena hälso- och socialvetenskap (eller motsvarande) inklusive ett avslutat examensarbete om minst 15 hp.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: HVTR24
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Distans
Antal träffar
0
Termin
Hösten 2024: vecka 35 - vecka 03 2025
Studietakt
50%
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Blandade tider
Kursansvarig
Caroline Fischl
Examinator
Susanne Gustafsson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
32000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H4298
Senast ändrad 2024-03-01 12:56:38