Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Vetenskapsteori och vetenskaplig metod 15 hp

Kursens mål är att studenten ska skaffa sig fördjupade kunskaper i vetenskapsteori, kvantitativ och kvalitativ forskningsdesign. Efter genomgången kurs ska studenten ha färdigheter för att kunna genomföra projekt och utvecklingsarbete där kvantitativa eller kvalitativa metoder används. Avsnittet kvantitativa metoder rymmer också fördjupade kunskaper inom bedrivande och analytisk statistik. Dessutom ska studenten kunna värdera, analysera och sammanställa resultat från vetenskaplig litteratur.

Kursinnehåll

  • Vetenskapsteoretiska synsätt
  • Kritisk granskning av vetenskapliga artiklar
  • Forskningsetik
  • Fördjupad forskningsmetodik avseende kvalitativa och kvantitativa metoder
  • Insamling, bearbetning och redovisning av kvalitativa och kvantitativa data

Förkunskapskrav

Kandidatexamen eller yrkesexamen om 180 hp inklusive ett avslutat examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande.

Urvalsregler

Avancerad nivå
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A1N
Kurskod/Ladokkod: HVVR21
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Antal träffar
0
Termin
Hösten 2022: vecka 45 - vecka 03 2023
Våren 2023: vecka 04 - 13 (Fortsättning)
Studietakt
50%
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Blandade tider
Platser
10
Kursansvarig
Charlotta Nilsen
Examinator
Linda Johansson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
32000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-11157
Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Distans
Antal träffar
0
Termin
Hösten 2022: vecka 45 - vecka 03 2023
Våren 2023: vecka 04 - 13 (Fortsättning)
Studietakt
50%
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Blandade tider
Kursansvarig
Charlotta Nilsen
Examinator
Cristina Joy Torgé
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
32000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H2280
Senast ändrad 2022-06-29 07:56:37