Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Omställningskraft för hållbarhet i SMEs 3 hp

Kursinnehåll

Kursen syftar till att ge verksamhetsutövare i små och medelstora företag, och andra organisationer i Sverige, en introduktion i relevanta hållbarhetsfrågor samt att underlätta tillämpningen av dessa insikter i praktisk verklighet. Kursen är utformad för att ge deltagarna ökad förståelse för de hållbarhetsfrågor som är relevanta för små och medelstora företag främst i Jönköpingsregionen, samt att ge praktiska tips och verktyg för att effektivt kunna förändra organisationens hållbarhetsarbete.
Kurstillfällena är utformade för att ge ägare och ledning för små och medelstora företag de kunskaper och insikter som krävs för att skapa verkliga hållbarhetsåtgärder i sin organisation.
Deltagarna kommer att få de förmågor de behöver för att navigera deras organisationer genom komplexiteten och brådskandet orsakad av regionala, nationella och globala utmaningar i både miljö- och sociala sammanhang. Kursen kommer också att belysa hur rätt hanterade hållbarhetsåtgärder kan bidra till en regenerativ ekonomi. Denna certifikatkurs är designad att, genom informativa och praktiska lektioner, utrusta ägare och chefer i små och medelstora företag med verktyg till att kunna driva sin organisations hållbarhetsarbete vidare och planera för framtiden. Modulerna belyser bland annat ämnen som hållbara affärsmodeller, innovationer för ökad hållbarhet, hållbarhetsrapportering och hållbarhetskommunikation.

3-poängskursen Omställningskraft för hållbarhet i SMEs består av moduler som tillsammans skapar en praktisk och relevant certifikatkurs.

Koppling till forskning och praktik
Denna kurs är utformad och levererad av Media, Management and Transformation Centre (MMTC) på JIBS. Forskning vid MMTC fokuserar på hur drivkrafterna hållbarhet, digitalisering och globalisering påverkar affärs- och branschomvandling och syftar till att producera insikter av hög praktisk relevans. Dessa insikter omsätts i denna kurs, där JIBS-fakulteten kommer att dela med sig av sin expertis om regionala små och medelstora företag, social innovation och inkludering, miljöförstöring och hur brådskande det är att skapa förändring så att Agenda 2030 kan uppnås. I samarbete med Region Jönköping, Science Park och andra experter kommer vi genom praktiska sessioner att utforska produktiva sätt för deltagande små och medelstora företag att engagera sig i hållbarhetsarbetets utmaningar och möjligheter.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och ett intyg på pågående anställning eller egen verksamhet.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: JSMG11
Kursen ges vid: Jönköping International Business School

Kurstillfällen öppna för ansökan

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2024: vecka 41 - vecka 02 2025
Våren 2025: vecka 03 - 08 (Fortsättning)
Studietakt
10%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Leona Achtenhagen
Examinator
Leona Achtenhagen
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
5000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-30066
Senast ändrad 2024-05-06 11:16:06