Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Svenska som andraspråk I 30 hp

Kursen syftar till att utveckla kompetens för undervisning i skolämnet svenska som andraspråk. Kursen ger grundläggande teoretiska, didaktiska och metodiska kunskaper om svenska språkets struktur i ett andraspråksperspektiv och vad lärande på ett andraspråk innebär. Kursen ska också ge en orientering om vad som sker i mötet mellan människor i mångkulturella sammanhang.

Se mer information här: https://play.ju.se/media/Svenska+som+andraspra%CC%8Ak+1+-+30hp/0_bjb4nt90

Kursinnehåll

 • Skolämnet svenska som andraspråk och flerspråkighet
 • Styrdokument och kursplan i svenska som andraspråk
 • Nyanlända elever och organisation
 • Interkulturellt förhållningssätt
 • Migration, politik och religion i ett mångkulturellt samhälle
 • Det svenska språkets struktur i ett kontrastivt perspektiv
 • Fonetik
 • Andraspråksutveckling
 • Analys, bedömning och dokumentation av andraspråksinlärning
 • Grundläggande litteracitet
 • Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 med lägst betyget E.

Urvalsregler

Grundkurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: L1SG13
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Kurstillfällen öppna för ansökan

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Antal träffar
0
Termin
Hösten 2024: vecka 35 - vecka 03 2025
Våren 2025: vecka 04 - 23 (Fortsättning)
Studietakt
50%
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Blandade tider
Platser
30
Examinator
Lars Bokander
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
49500kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-12857
Senast ändrad 2024-05-29 15:55:07