Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Verksamhetsförlagd utbildning I för förskollärare 4,5 hp

Kursinnehåll

Kursen är förlagd till anvisad VFU-plats där studenten följer och aktivt deltar i verksamheten utifrån kursens innehåll och mål. VFU:n ska genomföras inom de verksamhets- och ämnesområden som utbildningen avser.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Naturkunskap 1b eller 1a1 och 1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Engelska 6/B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A, Svenska 3/B eller Svenska som andraspråk 3/B, Matematik A.

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: L1VG11
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2021: vecka 39 - vecka 41
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Annika Almqvist
Kursansvarig
Emma Sjögren
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
6750kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L1269
Senast ändrad 2022-01-03 09:32:33