Kurser

Fler sökalternativ Färre sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Svenska ll - Tidig läs- och skrivutveckling för grundlärare F-3 22,5 hp

Kursinnehåll

Delkurs 1
• Svenskämnet i styrdokument för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3
• Läs- och skrivprocessen
• Didaktiska modeller och metoder för tidig läs- och skrivundervisning
• Läs- och skriftspråksutveckling hos elever i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3
• Läs- och skrivundervisning ur ett didaktiskt perspektivDelkurs 2
• Läs- och skrivundervisning ur ett didaktiskt perspektiv med tyngdpunkt på läsförståelse
• Läs- och skrivsvårigheter
• Undervisningsplanering utifrån skolans styrdokument
• Kartläggning och bedömning av elevers läs- och skrivutveckling
• Multimodala berättelseformer, exempelvis böcker, film och webbaserade texter
• Bilderböcker och lyrik
• Berättande texter och sakprosatexter
• Barnbokens historik och känneteckenDelkurs 3
• Svenskämnet förr och nu
• Svenskämnets texttyper i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3
• Grunder i svenska språkets struktur
• Akademiskt skrivande

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 75 hp inom grundlärarprogrammet F-3 varav Svenska 1 - Tidigt språkande och meningsskapande för grundlärare F-3, 7,5 högskolepoäng och 30 hp UVK från termin 1 ska ingå. Dessutom krävs genomgångna kurser enligt programmets fastställda studiegång (termin 1-4) eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: L2SN19
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 34 - vecka 03 2021
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Elisabet Sandblom
Kursansvarig
Anna Wiman Häll
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
33750kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L0198