Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Svenska III - Kommunikation, flerspråkighet och mångfald för grundlärare F-3 7,5 hp

Kursinnehåll

• Språk och kommunikation i läroplanen samt i kursplanen för förskoleklass och årskurs 1-3
• Svenska som andraspråk i läroplanen
• Ämnesdidaktisk och ämnesteoretisk forskning om flerspråkighet och andraspråkutveckling
• Undervisningsplanering med fokus på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
• Identitetsskapande genom multimodala uttrycksformer
• Mångfald och demokrati i lärobokstexter och barnlitteratur

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkänt resultat på minst 105 hp inom grundskollärarprogrammet F-3 varav Svenska I, tidigt språkande och meningsskapande för grundlärare F-3, 7,5 hp ska ingå. Genomgångna kurser enligt programmets fastställda studiegång (termin 1-5) eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: L3SN11
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 14 - vecka 18
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Anna Wiman Häll
Examinator
Catarina Schmidt
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L1127
Senast ändrad 2021-03-09 17:11:09