Kurser

Fler sökalternativ Färre sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Svenska IV - Fördjupat perspektiv på tidig läs- och skrivutveckling för grundlärare F-3 7,5 hp

Kursinnehåll

• Ämnesdidaktiska och ämnesteoretiska perspektiv på elevers läs- och skrivutveckling
• Multimodal kommunikation och digital teknologi samt media/critical literacy
• Undervisningsplanering
• Bedömning av lärande i svenska
• Nationella prov
• Sociala påverkansfaktorer på elevers språkande ur ett mångfaldsperspektiv
• Etik
• Intervju och observation som vetenskaplig metod

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 135 hp inom grundlärarprogrammet F-3 varav 26 hp Svenska inklusive VFU III ska ingå. Därutöver krävs genomgångna kurser enligt programmets fastställda studiegång (termin 1-6) eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A1N
Kurskod/Ladokkod: L4SR29
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 44 - vecka 48
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Camilla Norén
Examinator
Catarina Schmidt
Kursansvarig
Ulrika Pohl
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L0199