Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Arbetsrätt I 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen syfte är att ge goda kunskaper om den svenska arbetsrätten samt EU-rättsliga rättsakter som påverkar den.

Kursen är särskilt inriktad på att belysa följande frågor:
  • Individuella arbetsrätten och då särskilt anställningsavtalet, formen för anställningen, förändringar av pågående anställningar och de regler som måste beaktas vid anställningens ingående och avslutande
  • Den kollektiva arbetsrätten och kollektivavtalets olika verkningar för arbetsgivare och arbetstagare
  • Den svenska diskrimineringslagstiftningen och arbetsgivarens ansvar för att bedriva ett aktivt arbete för jämlikhet och individers lika värde
  • Specialsituationer som uppstår i gränslandet mellan offentlig och privat anställning
  • Arbetsmarknadspolitiska frågeställningar och teorierna bakom ”den svenska modellen”

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällsvetenskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Engelska B, Matematik B och Samhällskunskap A och Svenska B/Svenska som andraspråk B. Dessutom krävs ett års arbetslivserfarenhet på lägst 50 % under minst 12 månader och avser arbete i Sverige eller utomlands i anställning eller i eget företag (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: LA2G19
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2021: vecka 49 - vecka 03 2022
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Anna Sellin
Examinator
Anna Sellin
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L1310
Senast ändrad 2021-06-01 18:49:29