Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Arbetsmiljö och hälsa 7,5 hp

Utifrån teori och praktik behandlas arbete, stress och hälsa ur ett psykologiskt och organisatoriskt perspektiv. Kursen tar sin utgångspunkt i samhälls- och teknologisk utveckling gällande exempelvis det gränslösa arbetet. Kursen belyser även sjukfrånvaro/sjuknärvaro, arbetstider och återhämtning samt hälsofrämjande interventioner. Frågor rörande kön, etnicitet och social status berörs i kursen.

Kursinnehåll

  • Teorier och perspektiv på arbete, stress och hälsa
  • Gränslösa arbetsförhållanden och individuella strategier
  • Anställningstrygghet och dess betydelse för välmående
  • Sjuknärvaro och sjukfrånvaro och hur dessa tar sig uttryck
  • Arbetstider, återhämtning och sömn
  • Organisationers interventioner för hälsofrämjande effekter

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt 15 hp i psykologi från kurserna Socialpsykologi med grupprocesser, 7,5 hp och Arbets- och organisationspsykologi, 7,5 hp eller motsvarande.

Urvalsregler

Grundkurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LAHK16
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 14 - vecka 18
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Lars Ishäll
Kursansvarig
Lars Ishäll
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L1113
Senast ändrad 2020-12-14 10:53:55