Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Amerikansk politik - ras, klass, religion 7,5 hp

I höst är det val i Amerikas förenta stater (USA), ett alltmer polariserat land med ett infekterat politiskt landskap där symbolfrågor om identitet, kultur och religion har kommit att få allt större utrymme. Från en svensk horisont kan politiken i USA ofta vara svår att förstå då fokus inte sällan är på frågor bortom den traditionella höger-vänster skalan och på identitetspolitiska dimensioner som spelar mindre roll i svensk politik. I denna tvärvetenskapliga kurs ges viktiga pusselbitar till en fördjupad förståelse av amerikansk politik: valsystemet, partisystemet och de debatter som präglar den samtida politiska diskursen. Vi går igenom det politiska systemets och partiernas historia och struktur. Kursen diskuterar och problematiserar relationer mellan klass, ras, religion och politik och anknyter i dessa diskussioner till höstens pågående valprocess för att klargöra den roll dessa dimensioner spelar i valet.

Kursinnehåll

•Det amerikanska politiska systemet i historia och nutid
•Religionens roll i amerikansk politik, och den kristna högerns framväxt och inflytande
•Identitetspolitiska diskurser i det nordamerikanska politiska landskapet
•Klass och rasfrågans betydelse i amerikansk politik
•Amerikas plats och roll i världen
•Orientering i valets centrala frågor, och utmärkande debatter

Förkunskapskrav

Grundläggande behörigheter (eller motsvarande kunskaper).

Urvalsregler

Grundkurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: LAKG14
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Kurstillfällen öppna för ansökan

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Antal träffar
0
Termin
Hösten 2024: vecka 34 - vecka 43
Studietakt
50%
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Blandade tider
Kursansvarig
Tobias Samuelsson
Examinator
Tobias Samuelsson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
12375kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-12879
Senast ändrad 2024-05-30 08:10:51