Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Att leda för karriärutveckling i ett föränderligt arbetsliv 7,5 hp

Arbetar du med karriärrelaterade frågor i utbildning eller arbetsliv? Möter du människor i ditt arbete som behöver stöd i karriärutveckling? I dagens arbetsliv ställs stora krav på både unga och vuxna, och också på organisationer och olika verksamheter i hur man ska hantera dessa frågor. Karriär som fenomen står under omvandling, vilket också innebär stora utmaningar för både individer, organisationer och karriärstödjande verksamheter. Kursen vänder sig till dig som behöver fördjupa dina yrkeskunskaper om karriär och karriärutveckling i ett föränderligt arbetsliv, och hur förändringar påverkar såväl individer, organisationer, utbildnings- och arbetsmarknad. Kursen lämpar sig väl för dig som exempelvis är verksam inom HR-områdets kärnfrågor, såsom rekrytering, att utveckla och behålla personal, samt inom karriärvägledande och arbetsförmedlande verksamheter.

Kursinnehåll

  • Karriär som begrepp och fenomen, historik och utveckling
  • Perspektiv på karriär och karriärutveckling i olika kontexter
  • Globalisering och förändring och dess effekter
  • Utmaningar och möjligheter för framtidens karriärutveckling i olika kontexter

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp samt minst ett års arbetslivserfarenhet avseende arbete med HR-frågor, personalansvar, karriärvägledande eller arbetsförmedlande verksamheter eller motsvarande.

Urvalsregler

Avancerad nivå
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: LALR29
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Antal träffar
0
Termin
Våren 2024: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
25%
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Blandade tider
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-22798
Senast ändrad 2024-04-18 14:33:15