Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Arbets- och organisationspsykologi 7,5 hp

Kursens syfte är att ge en teoretisk grund inom området arbets- och organisationspsykologi, presentera aktuell forskning och beprövad erfarenhet inom området. Kursen tar sitt avstamp ur ett historiskt perspektiv över arbetslivet för att sedan övergå till temaföreläsningar inom anställningsrelationen, rekrytering och urval, kompetensutveckling och prestationsutvärdering, organisationskultur och arbetsmiljö.

Kursinnehåll

  • Organisationsprinciper
  • Prestation, hälsa och ledarskap
  • Arbetsmotivation och arbetsrelaterade attityder
  • Arbetsrelaterade livsvärden
  • Arbetsutformning
  • Organisationsutveckling
  • Organisationsklimat och organisationskultur

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Grundkurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LAOG12
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Campus
Termin
Våren 2022: vecka 14 - vecka 23
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Tisdagar mellan kl 13:00 och 16:30
Platser
15
Examinator
Vezir Aktas
Kursansvarig
Vezir Aktas
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-22744
Senast ändrad 2021-11-24 08:58:52