Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Bild för grundlärare, 16-30 hp 15 hp

Syftet med kursen är att utveckla fördjupade praktiska och teoretiska kompetenser inom de bildskapande och bilddidaktiska områdena. Kursen är en grundläggande kurs omfattande 15 hp, och den sista av två kurser i ett block om sammanlagt 30 hp.

Kursinnehåll

• Visuell kultur och fördjupade teori- och begreppsbildningar
• Bild och populärkultur, analys och didaktiska utgångspunkter
• Bildskapande och narrativitet
• Digitala medier, TV och film
• Fotografering och bildhantering med digitala tekniker
• Filmproduktion och filmdidaktik
• Bild i ämnesintegrerat arbete
• Betyg och bedömning, fördjupning
• Ämnesdidaktik, fördjupning
• Bild och inkluderande undervisning
• Interkulturella perspektiv i Bild

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 30 hp inom grundlärarprogrammet varav 22,5 hp UVK ska ingå. Genomgångna kurser enligt programmets fastställda studiegång (termin 1-2) varav Bild för grundlärare 1-15 hp måste ingå, eller motsvarande kunskaper.

Urvalsregler

Fortsättningskurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: LB2N17
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Kurstillfällen öppna för ansökan

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2021: vecka 44 - vecka 03 2022
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Platser
5
Examinator
Klas Öhling
Kursansvarig
Klas Öhling
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
22500kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-12798

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2021: vecka 44 - vecka 03 2022
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
22500kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L1199
Senast ändrad 2021-03-08 12:34:38