Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Bedömning och betygsättning för grundlärare fritidshem (UVK) 7,5 hp

Kursinnehåll

  • Förhållandet mellan kunskapssyn, styrdokument, undervisningspraktik och olika former för bedömning (alignment)
  • Styrdokumentens olika delar och inbördes relation, samt deras relation till undervisningsplanering och betygsättning
  • Bedömning i summativa och formativa syften
  • Pedagogisk planering i praktiken
  • Bedömning och betygsättning av konkreta elevprestationer
  • Bedömning i förhållande till individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen
  • Bedömningspraktiker i fritidshemmet

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 45 hp inom grundlärarprogrammet varav 22,5 hp UVK samt 7,5 hp fritidspedagogik ska ingå eller motsvarande kunskaper. Genomgångna kurser enligt programmets fastställda studiegång (termin 1-3) eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: LBBN17
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 04 - vecka 08
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Karin Jardmo
Examinator
Ann Ludvigsson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L1053
Senast ändrad 2020-12-14 10:55:15