Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Bedömning och betygssättning för grundlärare F-3 (UVK) 7,5 hp

Kursinnehåll

  • Förhållandet mellan kunskapssyn, styrdokument, undervisningspraktik och olika former för bedömning (alignment)
  • Styrdokumentens olika delar och inbördes relation, samt deras relation till undervisningsplanering, bedömning och betygssättning
  • Bedömning i formativa och summativa syften
  • Nuvarande betygssystem och betygsskala samt jämförelser historiskt och internationellt
  • Skolans bedömningsrelaterade dokumentation utifrån pedagogiska och juridiska perspektiv
  • Kritisk analys och konstruktion av uppgifter och prov som kan användas som grund för bedömning av och för lärande
  • Bedömning och betygssättning av konkreta elevprestationer
  • Pedagogisk planering, bedömningsmatriser och prov i praktiken
  • Validitet, reliabilitet, rättssäkerhet, likvärdighet, Opportunity to Learn (OTL) och rättvisa i relation till styrdokument och kunskapssyn, samt vad detta innebär i praktiken
  • Likvärdighet ur olika perspektiv och bedömning av elever i svårigheter

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 105 hp inom grundlärarprogrammet F-3 samt genomgångna kurser enligt programmets fastställda studiegång (termin 1-5) eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A1N
Kurskod/Ladokkod: LBBR21
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 19 - vecka 23
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Karin Jardmo
Examinator
Mikael Segolsson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L1129
Senast ändrad 2020-12-14 10:54:58