Kurser

Fler sökalternativ Färre sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Bedömning och betygsättning för grundlärare F-3 och 4-6 (UVK) 7,5 hp

Kursinnehåll

 • Förhållandet mellan kunskapssyn, styrdokument, undervisningspraktik och olika former för bedömning (alignment)
 • Styrdokumentens olika delar och inbördes relation, samt deras relation till undervisningsplanering, bedömning och betygssättning
 • Bedömning i formativa och summativa syften
 • Nuvarande betygssystem och betygsskala samt jämförelser historiskt och internationellt
 • Skolans bedömningsrelaterade dokumentation utifrån pedagogiska och juridiska perspektiv
 • Kritisk analys och konstruktion av uppgifter och prov som kan användas som grund för bedömning AV och FÖR lärande
 • Bedömning och betygssättning av konkreta elevprestationer
 • Pedagogisk planering, bedömningsmatriser och prov i praktiken
 • Nationella prov
 • Validitet, reliabilitet, rättssäkerhet, likvärdighet, Opportunity to Learn (OTL) och rättvisa i relation till styrdokument och kunskapssyn, samt vad detta innebär i praktiken
 • Likvärdighet ur olika perspektiv, OTL (opportunity to learn) och perspektiv på bedömning av elever i svårigheter

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 135 hp inom grundlärarprogrammet samt genomgångna kurser enligt programmets fastställda studiegång (termin 1-6) eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A1N
Kurskod/Ladokkod: LBBR26
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 49 - vecka 03 2021
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Karin Jardmo
Examinator
Helena Anderström
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L0216