Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Bild, ämnesfördjupning - färg 7,5 hp

Kursen erbjuder en ämnesfördjupning inom området färg, för dig som har läst minst 15 hp bild med didaktisk inriktning. Under kursen kommer vi att arbeta både teoretiskt och praktiskt utifrån grundskolans kursplan i bildämnet. Studenten erbjuds fördjupning inom så väl bildframställning, tekniker, verktyg och material som bildanalys inom det övergripande området färg.

Kursinnehåll

  • Grundläggande färgteori och experiment
  • Ateljéarbete - bildlaborativa övningar inom färgområdet
  • Olika tekniker, verktyg och material för bildframställning
  • Bildanalys
  • Färg inom traditionell- och samtida konst
  • Hållbar utveckling
  • Kreativitet, fantasi och estetiska lärprocesser
  • Didaktiska perspektiv

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt 15 hp bild med didaktisk inriktning eller motsvarande.

Urvalsregler

Grundkurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: LBFK18
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Kommande kurstillfällen

Kurstillfället är inställt

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2022: vecka 34 - vecka 03 2023
Studietakt
25%
Ort
Jönköping
Kurstid
Kväll
Platser
20
Kursansvarig
Linda Baccstig
Examinator
Linda Baccstig
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-12751
Senast ändrad 2022-04-27 08:48:25