Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Bild för grundlärare, 31-45 hp 15 hp

Syftet med kursen är att utveckla och fördjupa praktiska och teoretiska kompetenser inom de bildskapande och bilddidaktiska områdena. Kursen är en fördjupningskurs och bygger på att deltagarna har examinerats i Bild för grundlärare 30 hp eller motsvarande.

Kursinnehåll

  • Visuell kultur (medier, film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer)
  • Bildframställning med traditionella och digitala tekniker
  • Tredimensionell gestaltning
  • Samtidskonst
  • Film- och bildanalys
  • Visuell gestaltning – projektarbete
  • Reflektion som metod inom gestaltande- och estetiska arbetsprocesser
  • Nationell och internationell didaktisk forskning inom bildområdet
  • Betyg, bedömning och utvärdering

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt lärarexamen, fritidspedagogexamen eller studerande med minst ett års genomförda studier inom lärarutbildningen, samt kursen Bild för grundlärare 30 hp eller motsvarande.

Urvalsregler

Fortsättningskurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: LBGK19
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Campus
Termin
Våren 2024: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Kvällstid 17.00 – 20.00, varierande dagar enligt studieplan.
Platser
20
Kursansvarig
Klas Öhling
Examinator
Klas Öhling
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
24750kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-22682
Senast ändrad 2024-04-18 14:35:10