Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Barn, unga och vuxna i komplicerade livssituationer 7,5 hp

Kursen fokuserar på barn, unga och vuxna i komplicerade livssituationer. Du förväntas utveckla kunskap och förståelse inom området samt kunna redogöra för främjande, förebyggande och stödjande insatser. I kursen är specialpedagogiska strategier, förhållningssätt och bemötande centralt. Kursen är en bland flera specialpedagogiska kurser som erbjuds eller som är under utveckling.

Kursinnehåll

•Komplicerade livssituationer
•Diskriminering och kränkande behandling
•Specialpedagogiska strategier, bemötande och förhållningssätt
•Samverkan och förebyggande arbete på olika nivåer
•Skydds- och riskfaktorer för individer i utsatta livssituationer
•Sociala medier
•Valfritt fördjupningsområde; till exempel socioemotionella svårigheter, missbruk, mobbning, sorg och kris

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs Specialpedagogik, grundkurs, 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Urvalsregler

Grundkurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LBKK14
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Kurstillfällen öppna för ansökan

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Antal träffar
0
Termin
Hösten 2024: vecka 34 - vecka 03 2025
Studietakt
25%
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Flexibel kurstid förutom 4 digitala träffar kl. 13.00-17.00 spridda över terminen
Kursansvarig
Git Blomberg
Examinator
Git Blomberg
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
12375kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-12880
Senast ändrad 2024-05-29 15:53:02