Kurser

Fler sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Barn i naturen - fascination, förundran, fakta och förståelse 7,5 hp

Kursen ger kunskaper om levande organismer och om hur barns intresse och kunskap om djur och växter kan öka genom praktiska övningar ute och inne. Undervisningen bedrivs både inomhus och på skol- och förskolegårdar, i skogsmiljö och vid vatten. Kursen behandlar hur levande djur på förskola och skola kan främja naturkänsla samt vilka utmaningar djurhållning kan innebära och hur de kan hanteras.

Kursinnehåll

  • Barns naturkänsla
  • Växter, djur och andra organismer i närmiljön
  • Didaktiska lekar och övningar i naturen
  • Att gynna biologisk mångfald i närmiljön
  • Utomhuspedagogiska utmaningar
  • Projekt tillsammans med barn i förskole- och skolålder

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Grundkurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: LBNG19
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Kommande kurstillfällen

Tidigare och pågående kurstillfällen

Kurstillfället är inställt

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Campus
Termin
Våren 2020: vecka 05 - vecka 23
Hösten 2020: vecka 34 - 39 (Fortsättning)
Studietakt
13%
Ort
Jönköping
Kurstid
Sen eftermiddagstid, kvällar och enstaka lördagar
Platser
15
Kursansvarig
Mikael Gustafsson
Examinator
Mikael Gustafsson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-22683