Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Barn, unga och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 7,5 hp

Kursen fokuserar på barn, unga och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar utifrån ett tvärvetenskapligt synsätt. Du förväntas utveckla kunskap om hur olika specialpedagogiska strategier kan bidra till individens delaktighet, utveckling och lärande. Kursen är en bland flera specialpedagogiska kurser som erbjuds eller som är under utveckling.

Kursinnehåll

  • Diagnoser inom det neuropsykiatriska området: ADHD och autismspektrumtillstånd
  • Specialpedagogiska strategier till exempel förhållningssätt samt bemötande samt förebyggande konflikthantering
  • Kommunikation, seriesamtal och sociala berättelser
  • Omgivningens krav och förväntningar i relation till individens förutsättningar utifrån ett inkluderande perspektiv

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs Specialpedagogik, grundkurs, 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Urvalsregler

Grundkurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LBNK14
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Kurstillfällen öppna för ansökan

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Antal träffar
0
Termin
Hösten 2024: vecka 34 - vecka 03 2025
Studietakt
25%
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Flexibel kurstid förutom 4 digitala träffar kl. 13.00-17.00 spridda över terminen
Kursansvarig
Git Blomberg
Examinator
Git Blomberg
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
12375kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-12881
Senast ändrad 2024-05-29 15:53:03