Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Bild, ämnesfördjupning - tredimensionell gestaltning 7,5 hp

Kursen erbjuder en ämnesfördjupning inom området tredimensionell gestaltning, för dig som har minst 15 hp bild med didaktisk inriktning. Under kursen kommer vi att arbeta med både teori och praktik utifrån grundskolans kursplan i bildämnet. Studenten erbjuds fördjupning inom så väl bildframställning, redskap för bildframställning som bildanalys inom det övergripande ämnesområdet tredimensionell gestaltning.

Kursinnehåll

  • Ateljéarbete och laborativa övningar inom formskapande och design
  • Olika tekniker, verktyg och material för tredimensionell gestaltning
  • Bildanalys med fokus på tredimensionell form och design
  • Traditionell och samtida konst
  • Kreativitet, fantasi och estetiska lärprocesser
  • Didaktiska perspektiv

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt 15 hp bild med didaktisk inriktning eller motsvarande.

Urvalsregler

Grundkurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: LBTK18
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Kurstillfällen öppna för ansökan

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2021: vecka 34 - vecka 03 2022
Studietakt
25%
Ort
Jönköping
Kurstid
Kursen ges på kvällstid
Platser
20
Kursansvarig
Linda Baccstig
Examinator
Linda Baccstig
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-12752
Senast ändrad 2020-12-11 12:44:15