Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Digitalization and Implementation Processes in School I (DIP I) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Den här kursen förbereder skolledare, lärare och forskare för att fatta välgrundade beslut och vidta balanserade åtgärder angående digitalisering i skolan. Digitaliseringen av utbildningssektorn är en av de mest brännande frågorna nationellt och internationellt. Trots globala gap har skolor i många länder en relativt lång historia av att använda digitala verktyg. Men är det tillräckligt att implementera digitala verktyg om undervisningsmetoderna fortfarande är desamma? För att fullt ut dra nytta av fördelarna med digitala verktyg och resurser i skolan, krävs en bedömning av det pedagogiska eller administrativa mervärdet, samt av om verktyg bara har ett nyhetsvärde och/eller innebär begränsningar. Oavsett nationella regleringar och mål, genomförs den reella digitaliseringen i skolsammanhang, på en lokal nivå. Kursen har ett internationellt perspektiv och ges på engelska. Digitaliseringsprocesser kommer att granskas i både nationella och globala sammanhang. Digitalisering och implementeringsprocesser I (DIP I) är en teoretisk kurs på avancerad nivå med praktiska inslag, där fokus ligger på centrala frågor om digitaliseringen i skolan på makro-, meso- och mikronivå. Den kompletterande kursen, Digitalisering och implementeringsprocesser i skolan 2 (DIP 2), är praktisk och fokuserar konkreta implementeringsprocesser.

Kursinnehåll

• Digitaliseringsprocesser i skolan på en makro-, meso- och mikronivå
• Styrdokument och juridiska frågor
• Motiv och argument för/emot digitalisering
• Kommunikation och lärande i och utanför skolan
• Workshops: Frågor kring ledarskap, lärarutbildning och kompetens
• Digitala medialandskap på marknaden och i skolan
• Studenten designar en implementeringsplan för ett specifikt digitaliseringsområde

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp med minst 90 hp inom utbildningsvetenskap, samhällsvetenskap eller ett relaterat område, inklusive ett självständigt arbete. Dessutom krävs Engelska 6/B. Dispens ges från kravet i svenska.

Urvalsregler

Avancerad nivå
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: LD1R29
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Kurstillfällen öppna för ansökan

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Antal träffar
0
Termin
Hösten 2024: vecka 44 - vecka 48
Studietakt
100%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Blandade tider
Platser
10
Examinator
Lars Almén
Kursansvarig
Lars Almén
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-12788

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Distans
Antal träffar
0
Termin
Hösten 2024: vecka 44 - vecka 48
Studietakt
100%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Dag
Examinator
Lars Almén
Kursansvarig
Lars Almén
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L4261
Senast ändrad 2024-06-28 08:12:36