Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Djur- och naturunderstödd undervisning 7,5 hp

Kursen tar upp olika aspekter av djur- och naturunderstödd undervisning, samt hur den kan användas som pedagogisk resurs i skolans verksamhet och som metod för att utveckla lärandet hos elever med olika behov. Vidare avhandlar kursen olika husdjurs biologi och levnadsförhållanden, samt husdjurens och jordbrukets betydelse för människan såväl som för hållbar utveckling.

Kursinnehåll

• Teorier, begrepp och aktuell forskning inom ämnet miljöspykologi, med fokus på djur, natur och kopplingen till barns utveckling, fysiska aktivitet och lärande
• Interaktion med olika husdjur, gårdsmiljö och natur
• Teoretiska och praktiska kunskaper om vanliga djurslag på lantgårdar samt om mindre djur i skolmiljö
• Djuretik
• Djurhållning och växtodling för matproduktion
• Hållbar utveckling och biologisk mångfald

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Urvalsregler

Grundkurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: LDNG14
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Kurstillfällen öppna för ansökan

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Antal träffar
2
Termin
Hösten 2024: vecka 34 - vecka 03 2025
Studietakt
25%
Ort
Jönköping
Kurstid
Blandade tider
Platser
30
Kursansvarig
Mikael Gustafsson
Examinator
Ellen Almers
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
12375kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-12894
Senast ändrad 2024-05-29 15:52:59