Kurser

Fler sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Engelska för ämneslärare, 1-30 hp (English for Secondary School Subject Teachers, 1-30 credits) 30 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Delkurs 1: Språkfärdighet I, 7,5 hp
Language Proficiency I, 7.5 credits

Innehåll
• Det engelska språkets strukturer samt skillnader mellan olika språk
• Muntliga och skriftliga språkfärdighetsövningar
• Medie- och informationskunnighet samt digitala verktyg
• Didaktiska och metodologiska aspekter av språkfärdighetsträning

Examination och betyg
Delkursen examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift, en individuell muntlig tentamen samt en individuell skriftlig tentamen.

Delkurs 2: Grammatik och fonetik, 7,5 hp
Grammar and Phonetics, 7.5 credits

Innehåll
• Det engelska språkets fonetik och uttal
• Det engelska språkets grammatiska strukturer och terminologi
• Didaktiska och metodologiska aspekter av grammatik och fonetik

Examination och betyg
Delkursen examineras genom två individuella skriftliga tentamina.

Delkurs 3: Engelskspråkig litteratur och kultur I, 7,5 hp
Literature and Culture in the English Language I, 7.5 credits

Innehåll
• Grundläggande litteraturvetenskapliga begrepp, definitioner och analysmetoder
• Skönlitterära texter i olika genrer och medieformat
• Ungdomslitteratur
• Textanalyser
• Kulturella och samhälleliga företeelser
• Didaktiska och metodologiska aspekter av engelskspråkig litteratur
• Analys av maktstrukturer inbegripet jämställdhet och mångfald

Examination och betyg
Delkursen examineras genom två individuella skriftliga inlämningsuppgifter samt en seminarieserie.

Delkurs 4: Ämnesdidaktik I, 7,5 hp
Subject Teaching and Learning I, 7,5 credits

Innehåll
• Skolämnet engelska ur ett nutida och historiskt perspektiv
• Läro-, ämnes- och kursplaner i engelska
• Språk- och litteraturdidaktiska teorier, metoder och lärprocesser
• Teorier och metoder för planering, genomförande, utvärdering och dokumentation
• Digitala och multimodala verktyg och presentationstekniker
• Internationalisering och hållbarhet
• KlassrumsobservationExamination och betyg
Delkursen examineras genom två individuella skriftliga inlämningsuppgifter, en individuell muntlig tentamen samt ett seminarium.

Förkunskapskrav

Genomgången termin 1 i ämneslärarprogrammet eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LE1K17
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2020: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
100%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Anette Svensson
Examinator
Annika Denke
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
45000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L0033
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information