Kurser

Fler sökalternativ Färre sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Engelska för ämneslärare, 31-60 hp (English for Secondary School Subject Teachers, 31-60 credits) 30 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Delkurs 1: Ämnesdidaktik 2, 7,5 hp
Subject Teaching and Learning 2, 7.5 credits

Innehåll
• Ämnesdidaktiska teorier, metoder och lärandeprocesser
• Bedömning och betygsättning
• Lektionsplanering
• Digitala verktyg för lärande
• Digitalisering och hållbarhet
• Granskning av pedagogiskt material
• Fältstudier
• Multimodalitet och kreativt skapande

Examination och betyg
Delkursen examineras genom tre individuella skriftliga inlämningsuppgifter, en individuell muntlig tentamen samt två seminarier.

Delkurs 2: Språkfärdighet 2, 7,5 hp
Language Proficiency 2, 7.5 credits

Innehåll
• Muntliga och skriftliga språkfärdighetsövningar
• Akademiskt skrivande
• Sökning efter och värdering av information
• Referenshantering och källkritik

Examination och betyg
Delkursen examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift, en individuell muntlig tentamen samt en individuell skriftlig tentamen.

Delkurs 3: Lingvistik 1, 7,5 hp
Linguistics 1, 7.5 credits

Innehåll
• Språkvetenskaplig terminologi och metodik
• Språkutveckling, morfologi, syntax, semantik, språksociologi och språkhistoria

Examination och betyg
Delkursen examineras genom en individuell skriftlig tentamen, en individuell skriftlig inlämningsuppgift samt en individuell muntlig tentamen.

Delkurs 4: Engelskspråkig litteratur och kultur 2, 7,5 hp
Literature and Culture in the English Language 2, 7.5 credits

Innehåll
• Skönlitterära engelskspråkiga texter ur ett kulturellt och historiskt perspektiv
• Litteraturvetenskapliga analysmetoder
• Textanalys med beaktande av historiska, kulturella och sociala aspekter
• Litteraturdidaktik
• Jämställdhets- och mångfaldsperspektiv
• Multimodala texter

Examination och betyg
Delkursen examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift, en individuell redovisning samt en seminarieserie.

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 30 hp inom ämneslärarprogrammet varav 22,5 hp UVK ska ingå. Dessutom krävs genomgången kurs Engelska för ämneslärare, 1-30 hp varav minst 7,5 hp ska vara godkänt eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LE2N16
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 34 - vecka 03 2021
Studietakt
100%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Jenny Malmqvist
Examinator
Annika Denke
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
45000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L0229