Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Engelska IV, språkdidaktik för grundlärare 4-6 7,5 hp

Kursinnehåll

  • Läroplaner, kursplaner och ämnesplaner med avseende på ämnet engelska för årskurs 4-6 samt F-3
  • Andraspråksutveckling och lärande utifrån olika teoretiska perspektiv
  • Språkdidaktiska strategier utifrån ett kommunikativt och funktionellt perspektiv
  • Språkdidaktiska redskap såsom IKT i engelskundervisningen
  • Praktiska estetiska lärprocesser av relevans för det språkdidaktiska yrkesutövandet
  • Principer för bedömning med anknytning till ämnet engelska för årskurs 4-6
  • Principer för betygsättning med anknytning till ämnet engelska i årskurs 6

Förkunskapskrav

Genomgången termin 1 i grundlärarprogrammet eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: LE4K19
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 04 - vecka 13
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Jenny Malmqvist
Examinator
Anette Svensson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L1161
Senast ändrad 2020-12-21 15:57:30