Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Examensarbete för grundlärare 4-6 15 hp

Kursinnehåll

  • Fördjupning inom valt ämnesområde
  • Utarbetande av uppsatsidé och forskningsplan
  • Kritisk granskning av vetenskapliga dokument
  • Val av teori och metod
  • Analys av empiriskt material
  • Vetenskapligt skrivande
  • Oppositionsseminarium

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 165 hp inom grundlärarprogrammet varav Självständigt arbete för grundlärare 4-6 ska ingå. Genomgången kurs Utvärdering och utveckling och VFU IV för grundlärare 4-6 eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A1E
Kurskod/Ladokkod: LE4T27
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Ann-Sofi Kall
Examinator
Ann-Sofi Kall
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
22500kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L1044
Senast ändrad 2020-12-14 10:55:14