Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Engelska för ämneslärare, 61-90 hp (English for Secondary School Subject Teachers, 61-90 credits) 30 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Delkurs 1: Engelskspråkig litteratur och kultur 3, 4 hp
Literature and Culture in the English Language 3, 4 credits

Innehåll
• Litteraturvetenskapliga begrepp och teorier
• Litteraturdidaktiska teorier och metoder
• Analys av engelskspråkig litteratur ur ett litteraturteoretiskt perspektiv

Examination och betyg
Delkursen examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift.

Delkurs 2: Lingvistik 2, 4 hp
Linguistics 2, 4 credits

Innehåll
• Språkvetenskapliga begrepp, metoder och teorier
• Didaktiska aspekter av språkanvändning i skolan och samhället
• Kommunikativ kompetens


Examination och betyg
Delkursen examineras genom en individuell skriftlig tentamen.

Delkurs 3: Ämnesdidaktik 3, 4 hp
Subject Teaching and Learning 3, 4 credits

Innehåll
  • Pedagogisk planering
  • Aktuella forskningsfrågor om digitala verktyg och skolans digitalisering
  • Digitalt pedagogiskt material
  • Provkonstruktion, bedömning och betygsättning

Examination och betyg
Delkursen examineras genom en individuell redovisning och en individuell skriftlig inlämningsuppgift.

Delkurs 4: Akademiskt skrivande och vetenskapliga metoder, 3 hp
Academic Writing and Research Methods, 3 credits

Innehåll
• Vetenskapliga metoder
• Akademiskt skrivande
• Informationssökning och -värdering
• Referenshantering
• Källkritik

Examination och betyg
Delkursen examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift.

Delkurs 5: Uppsats, 15 hp
Essay, 15 credits

Innehåll
• Självständigt genomfört vetenskapligt arbete som redovisas i form av en uppsats författad i enlighet med akademiska normer och principer
• Försvar av eget vetenskapligt arbete samt genomförande av granskning och diskussion av annat vetenskapligt arbete vid seminariumExamination och betyg
Delkursen examineras genom en uppsats/ett examensarbete.

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 120 hp inom ämneslärarprogrammet varav 30 hp UVK från termin 1 och Engelska för ämneslärare 1-30 hp ska ingå. Därutöver krävs godkänt resultat på minst 15 hp i Engelska för ämneslärare 31-60 hp eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LECP18
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
100%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Annika Denke
Examinator
Jenny Malmqvist
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
45000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L1080
Senast ändrad 2020-12-14 10:54:21