Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Examensarbete för förskollärare 15 hp

Kursinnehåll

  • Informationssökning
  • Vetenskapliga dokuments utformning
  • Kritisk granskning av vetenskapliga dokument
  • Genomförande av en studie av relevans för förskolans verksamhet
  • Identifiering av behov av ytterligare kunskap för att utveckla förskoleverksamhet
  • Akademisk argumentation
  • Presentation av en uppsats med oppositionsförfarande

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 105 hp inom förskollärarutbildningen varav 52,5 hp förskolepedagogik ska ingå eller motsvarande kunskaper. Genomgången kurs Vetenskapliga metoder och VFU IV för förskollärare 15 hp.

Utbildningsnivå: Grundnivå G2E
Kurskod/Ladokkod: LEFP17
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 14 - vecka 23
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Ann Ludvigsson
Examinator
Carin Falkner
Examinator
Ann Ludvigsson
Examinator
Karin Renblad
Examinator
Mikael Segolsson
Examinator
Joel Hedegaard
Examinator
Johannes Heuman
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
22500kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L1073
Senast ändrad 2020-12-14 10:53:43