Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Examensarbete i Globala studier 15 hp

Kursen utgör ett examensarbete för filosofie kandidatexamen i huvudområdet Globala studier. Under kursen planerar, genomför och försvarar deltagarna ett mindre vetenskapligt arbete. Avsikten med kursen är att stärka deltagarnas praktiska förmåga att samla, värdera och analysera data om att tillämpa samhällsvetenskapliga teorier och metoder i området Globala studier.

Kursinnehåll

• Planering, genomförande och försvar av vetenskapligt arbete
• Tillämpning av samhällsvetenskapliga metoder
• Kunskaper i området globala studier i något av utbildningens profilområden, alternativt integrerade samhällsvetenskapliga perspektiv

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och godkända kurser motsvarande 60 hp inom Globala studier samt genomgångna kurser Samhällsvetenskaplig metod: Fördjupning, 7,5 hp och Teorier och aktuell forskning i Globala Studier, 7,5 hp, eller motsvarande.

Utbildningsnivå: Grundnivå G2E
Kurskod/Ladokkod: LEGP18
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 14 - vecka 23
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Tobias Samuelsson
Examinator
Tobias Samuelsson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
22500kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L1063
Senast ändrad 2020-12-14 10:55:19