Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Examensarbete för grundlärare fritidshem 15 hp

Kursinnehåll

• Formulering av problemställning och forskningsplan
• Kritisk granskning av vetenskapliga dokument
• Val av teori och metod
• Analys av empiriskt material
• Oppositionsseminarium

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 105 hp inom grundlärarprogrammet varav 30 hp fritidspedagogik och 22,5 hp i det valbara ämnet ska ingå. Genomgångna kurser enligt programmets fastställda studiegång eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå: Grundnivå G2E
Kurskod/Ladokkod: LEGP19
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 14 - vecka 23
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Carin Falkner
Examinator
Ann Ludvigsson
Examinator
Carin Falkner
Examinator
Karin Bertills
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
22500kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L1057
Senast ändrad 2020-12-14 10:55:08