Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Examensarbete för grundlärare F-3 15 hp

Kursinnehåll

  • Utarbetande av beskrivning av uppsatsidé
  • Sammanställning av forskningsplan i samråd med handledare
  • Informationssökning
  • Metodhandledning och källhantering
  • Kritisk granskning av vetenskapliga dokument
  • Vetenskapligt skrivande
  • Oppositionsseminarium

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 165 hp inom grundlärarprogrammet varav kursen Självständigt arbete för grundlärare F-3 ska ingå. Genomgången kurs Utvärdering och utveckling och VFU IV för grundlärare F-3 eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A1E
Kurskod/Ladokkod: LEGT27
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Ann-Sofi Kall
Examinator
Ann-Sofi Kall
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
22500kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L1045
Senast ändrad 2020-12-14 10:55:11