Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Engelska för ämneslärare, 91-120 hp (English for Secondary School Subject Teachers, 91-120 credits) 30 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Delkurs 1: Engelskspråkig litteratur & kultur 4; 7,5 hp
Literature & Culture in the English Language 4; 7.5 credits

Innehåll
 • Litteraturteori och litteraturkritik
 • Litteraturdidaktiska forskningsmetoder
 • Aktuella litteraturvetenskapliga och litteraturdidaktiska forskningsfrågor
 • Forskningsbaserad ämnes- och litteraturdidaktik
Examination och betyg
Delkursen examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift samt en seminarieserie.

Delkurs 2: Lingvistik 3; 7,5 hp
Linguistics 3; 7.5 credits

Innehåll
 • Språkvetenskaplig teori
 • Diskursanalys
 • Språkvetenskapliga och språkdidaktiska forskningsmetoder
 • Aktuella språkvetenskapliga och språkdidaktiska forskningsfrågor
 • Forskningsanknuten ämnes- och språkdidaktik
Examination och betyg
Delkursen examineras genom en individuell skriftlig tentamen samt en individuell redovisning.

Delkurs 3: Examensarbete (2); 15 hp
Degree Project (2); 15 credits

Innehåll
 • Självständigt genomförd ämnesdidaktiskt inriktad forskningsuppgift
 • Försvar av eget vetenskapligt examensarbete
 • Granskning och diskussion av annat vetenskapligt examensarbete
Examination och betyg
Delkursen examineras genom ett examensarbete.

Förkunskapskrav

Godkänt resultat om minst 180 hp inom ämneslärarprogrammet eller motsvarande varav minst 75 hp i Engelska för ämneslärare 1-90 hp varav Språkfärdighet I och II eller motsvarande ska ingå. Studierna ska även omfatta godkänt resultat i Självständigt arbete/uppsats, 15 hp i Engelska för ämneslärare eller alternativt ämne.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: LENT21
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
100%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Annika Denke
Kursansvarig
Anette Svensson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
45000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L1081
Senast ändrad 2020-12-14 10:54:22