Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Elever i teoretiska svårigheter - specialpedagogiska perspektiv på lärande och undervisning 7,5 hp

I kursen diskuteras hur du med stöd i specialpedagogiska perspektiv och teorier kan utveckla din undervisning för att möta elevers skilda behov. I kursen ägnas särskilt fokus åt grundskolans elever som är i behov stöd i sitt teoretiska och abstrakta tänkande för att kunna utveckla de förmågor som läroplanens centrala innehåll och kunskapskrav uttrycker. Kursen syftar till att utveckla dina kunskaper kring hur man på skol-, grupp och individnivå skapar förutsättningar för delaktighet och tillgängliga lärmiljöer för alla elever i klassen.

Kursinnehåll

  • specialpedagogiska perspektiv på delaktighet och lärande
  • förutsättningar för lärande på skol-, grupp- och individnivå
  • lärande för elever i behov av stöd i teoretiskt och abstrakt tänkande
  • elevperspektiv och delaktighet
  • tillgänglig pedagogisk, social och fysisk lärandemiljö
  • inkluderande och differentierad undervisning för likvärdig utbildning
  • bedömningsprocesser
  • skolans mål och kunskapskrav.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs Specialpedagogik, grundkurs, 7,5 hp, eller motsvarande.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LETK11
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Kurstillfällen öppna för ansökan

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Obligatoriska fysiska träffar
0
Termin
Hösten 2021: vecka 34 - vecka 03 2022
Studietakt
25%
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Digitala sammankomster ca var tredje vecka på eftermiddagstid (15.00-18.00)
Platser
30
Examinator
Helena Svanängen
Kursansvarig
Helena Svanängen
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Anmälningskod
HJ-12816
Senast ändrad 2021-03-05 13:38:11