Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Existentiella perspektiv på lärares uppdrag och undervisning 15 hp

Hur kan lärare utveckla förtroendefulla relationer? Hur är det möjligt att som lärare samtala om kunskap, möjligheter, dilemman, konflikter och kriser? Hur kan lärare möta barns och elevers förundran och intressen? Kursen ger existensfilosofiska perspektiv på undervisning och på lärares i alla skolformers dubbla uppdrag att dels undervisa ämnesinnehåll, dels stödja barn och elevers vuxenblivande.

Kursinnehåll

•Existentiella perspektiv på lärares uppdrag och undervisning
•Bildning och relationell pedagogik från förskola till gymnasium
•Estetiska och meningsskapande processer
•Tillit och bemötande i förtroendefulla relationer mellan lärare, barn/elev och vårdnadshavare
•Att möta och samtala med elever och vårdnadshavare i krissiutationer
•Mentorskapets möjligheter och utmaningar
•Undervisning och hållbarhet i en tid av prestationer och mätande

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Grundkurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LEUG10
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Kurstillfället är inställt

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Antal träffar
7
Termin
Hösten 2020: vecka 34 - vecka 03 2021
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Flexibel med 7 träffar: 7 stycken fredagar kl 10-16
Platser
30
Kursansvarig
Carin Falkner
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
22500kr
Anmälningskod
HJ-12793
Senast ändrad 2021-03-02 14:40:26