Kurser

Fler sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Filmpedagogik – i grundskola och gymnasium 7,5 hp

Syftet med kursen är att utveckla praktiska och teoretiska kunskaper inom filmpedagogik och rörlig bild. Kursen innehåller grundläggande filmhistoria, filmberättande och analys samt hur film och rörlig bild kan användas kreativt och didaktiskt i olika ämnen och skolpraktiker.

Kursinnehåll

•Grundläggande filmhistoria
•Rörlig bild, filmkunnighet och visuell kultur
•Filmberättande och dramaturgi
•Praktiskt filmarbete
•Filmanalys och filmsamtal
•Filmdidaktik, pedagogik och ämnesintegrering
•Medie- och informationskunnighet (MIK)

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt lärarexamen, fritidspedagogexamen eller studerande med minst ett års genomförda studier inom lärarutbildningen

Urvalsregler

Fortsättningskurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: LFGN10
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Kurstillfället är inställt

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Campus
Termin
Våren 2020: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
25%
Ort
Jönköping
Kurstid
Campusträffar kvällstid 17.00 – 20.00 varierande dagar
Platser
20
Kursansvarig
Klas Öhling
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Anmälningskod
HJ-22711