Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund för förskollärare (UVK) 10,5 hp

Kursinnehåll

  • Förskolans/skolans uppdrag, organisation, styrning och verksamhet ur historiska och nutida perspektiv
  • Förskolans/skolans värdegrund innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna
  • Skoljuridik
  • Förskola/skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
  • Förskollärarens/lärarens uppdrag
  • Läroplansteori
  • Didaktikens grundläggande frågor
  • Pedagogik ur ett idéhistoriskt och utbildningsfilosofiskt perspektiv
  • Kommunikativa uttryckssätt
  • Artikelsök

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Naturkunskap 1b eller 1a1 och 1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Engelska 6/B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A, Svenska 3/B eller Svenska som andraspråk 3/B, Matematik A.

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: LFVG11
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2021: vecka 34 - vecka 43
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Emma Sjögren
Examinator
Mikael Segolsson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15750kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L1333
Senast ändrad 2021-08-17 14:32:47